Systemy przeciw pożarowe

Systemy wczesnego wykrywania pożarów 

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu - straży pożarnej. W przypadku dużego zagrożenia centrala może uruchomić urządzenia gaszące. 

Centrale sygnalizacji pożarowej - główne części składowe systemów, przyjmują, rejestrują i ujawniają sygnały wysyłane przez czujki pożarowe. Wyposażone są w układy nadzorujące sprawność systemów, w tym układy zapewniające bezprzerwowe zasilanie. 

Czujki pożarowe umożliwiają automatyczne wykrywanie zarzewia pożaru. Mogą one wykrywać dym, ciepło oraz ogień. Dobór właściwego typu czujki dla konkretnego pomieszczenia i właściwe rozmieszczenie czujek w zabezpieczanym obiekcie należy do zadań projektanta instalacji.

Konwencjonalny system sygnalizacji pożarowej dla małych i średnich obiektów. Identyfikacja miejsca powstania pożaru w tym systemie możliwa jest z dokładnością do linii dozorowej, na której zainstalowane są czujki pożarowe. Centrale konwencjonalnego systemu można wyposażyć w zespoły sterowania gaszeniem umożliwiające w sposób automatyczny uruchomienie instalacji ze środkiem gaśniczym. 

Adresowalny system sygnalizacji pożarowej do zabezpieczenia obiektów o różnej wielkości, w tym dużych, o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Jest to system adresowalny, umożliwiający identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Jednocześnie na wyświetlaczu testowym ukazuje się nazwa pomieszczenia. System jest bardzo elastyczny w projektowaniu.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • doradztwa technicznego zabezpieczenia obiektów
 • doboru odpowiednich urządzeń
 • wykonania projektu uzgodnionego z biegłym specjalistoą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • montaż instalacji i urządzeń
 • uruchomienia, programowania systemów
 • konserwacji oraz 24h serwisu
 • szkolenia z obsługi

  Oferujemy następujące systemy;
 • Polon-Alfa
 • Esser by Honeywell
 • Bosch

 

 

Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

.
 


Więcej informacji wkrótce.
 

 

 

 

 

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hprofile-frc3/v/t1.0-1/c1.0.160.160/p160x160/10690072_846864665365855_9146875416125657534_n.jpg?oh=f54ed91e54b07a6ea6588abc54865b2d&oe=5717DC5C

NOWOŚĆ

Wprowadzamy do sprzedaży

nowinki, ciekawe i przydatne.  (czytaj dalej)