Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne.

Według normy SEP- E- 002 w budynku mieszkalnym wyróżnia się 5 typów instalacji elektrycznych;

  • elektroenergetyczną, która służy do zasilania punktów odbiorczych o napięciu 230V,
  • telekomunikacyjną, zasilaną przez określony zakład zarządzający instalacją teleinformatyczną, teletechniczną znajdującą się pod nadzorem administratora danej sieci,
  • alarmową i domofonową czy CCTV, oraz sterującą,która zależy od indywidualnych upodobań,
  • antenową,służącą do odbioru radiowo telewizyjnego
  • odgromową, służącą do ochrony budynków przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Wszystkie te instalacje wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przy zachowaniu najwyższej staranności wykonania. Montaż systemów i instalacji wykonujemy na terenia Krakowa jak i terenu całej Polski oraz w krajach UE.