Systemy sygnalizacji pożaru.

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy wczesnego wykrywania pożarów.

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu – straży pożarnej. W przypadku dużego zagrożenia centrala może uruchomić urządzenia gaszące.

Centrale sygnalizacji pożarowej – główne części składowe systemów, przyjmują, rejestrują i ujawniają sygnały wysyłane przez czujki pożarowe. Wyposażone są w układy nadzorujące sprawność systemów, w tym układy zapewniające bezprzerwowe zasilanie.

Czujki pożarowe umożliwiają automatyczne wykrywanie zarzewia pożaru. Mogą one wykrywać dym, ciepło oraz ogień. Dobór właściwego typu czujki dla konkretnego pomieszczenia i właściwe rozmieszczenie czujek w zabezpieczanym obiekcie należy do zadań projektanta instalacji.

Konwencjonalny system sygnalizacji pożarowej dla małych i średnich obiektów. Identyfikacja miejsca powstania pożaru w tym systemie możliwa jest z dokładnością do linii dozorowej, na której zainstalowane są czujki pożarowe. Centrale konwencjonalnego systemu można wyposażyć w zespoły sterowania gaszeniem umożliwiające w sposób automatyczny uruchomienie instalacji ze środkiem gaśniczym.

Adresowalny system sygnalizacji pożarowej do zabezpieczenia obiektów o różnej wielkości, w tym dużych, o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Jest to system adresowalny, umożliwiający identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Jednocześnie na wyświetlaczu testowym ukazuje się nazwa pomieszczenia. System jest bardzo elastyczny w projektowaniu.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • doradztwa technicznego zabezpieczenia obiektów
  • doboru odpowiednich urządzeń
  • wykonania projektu uzgodnionego z biegłym specjalistą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • montaż instalacji i urządzeń
  • uruchomienia, programowania systemów
  • konserwacji oraz 24h serwisu
  • szkolenia z obsługi, oferujemy następujące systemy i inne;
  • Polon-Alfa
  • Esser by Honeywell
  • Bosch