Systemy alarmowe

Systemy alarmowe

Klasyfikacja zagrożonych wartości.

Ze względu na stopień zagrożenia osób i wartość szkód, wyróżnia się cztery kategorie zagrożonych wartości odpowiadające różnym poziomom ryzyka występującym w dozorowanych obiektach. Podział zagrożonych wartości na kategorie uwzględnia:

 1. wartość wymierną mienia i skutki jego utraty
 2. wartość niewymierną przedmiotów zabytkowych i muzealnych
 3. ciężar gatunkowy informacji zawartych w dokumentach objętych tajemnicą, zagrożenie zdrowia i życia.

Przykłady zaklasyfikowania włamaniowych systemów alarmowych:

Systemy alarmowe klasy SA1

zabezpieczenie obiektów o małym ryzyku szkód oraz pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych oddalonych od urządzeń elektrycznych większej mocy (są oddzielone i prowadzone w odległości przewody energetyczne i alarmowe) z urządzeniami typowymi dla gospodarstw domowych (chłodziarka, pralka, sprzęt audiowizualny) w warunkach klimatycznych typowych dla mieszkań w różnych porach roku. Przykłady: mieszkania w domach wielorodzinnych, domy jednorodzinne.

Systemy alarmowe klasy SA2

zabezpieczenie obiektów o średnim ryzyku szkód oraz innych obiektów, w których pracują urządzenia elektryczne większej mocy (np. winda, hydrofor, lada chłodnicza, lżejsze maszyny produkcyjne itp.) lub pomieszczeń znajdujących się w pobliżu takich urządzeń (gdzie brak separacji między obwodami o różnych poziomach sygnałów i różnych poziomach zakłóceń). Przykłady: wille mieszkalne, małe i średnie warsztaty rzemieślnicze, sklepy i domy towarowe, punkty kasowe, tajne kancelarie oraz magazyny chemikaliów trujących i materiałów wartościowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, urzędy pocztowe, izby pamięci i muzea regionalne, mniej wartościowe obiekty sakralne.

Systemy alarmowe klasy SA3

zabezpieczenie obiektów o dużym ryzyku szkód oraz innych obiektów,  w których pracują ciężkie maszyny wytwarzające wibracje i udary, urządzenia elektryczne dużej mocy lub o komutacji stykowej (brak jest separacji między obwodami zasilania i sygnalizacyjno-sterującymi, w wyniku stosowania wspólnych kabli o różnych poziomach sygnałów i zakłóceń), a także obiektów, w których dopuszcza się wyłączanie zasilania w dni wolne od pracy. Przykłady: zakłady przemysłu zbrojeniowego, zakłady przetwórstwa metali i kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea narodowe, archiwa, specjalne banki, wartościowe obiekty sakralne i ich skarbce.

Systemy alarmowe klasy SA4

zabezpieczenie obiektów o bardzo dużym ryzyku szkód, bądź w których występują nietypowe (co najmniej jednego typu narażenia) warunki środowiskowe (np. bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura) lub szczególne zakłócenia (np. silne pola elektromagnetyczne radiostacji nadawczych). Przykłady: mennica państwowa, wytwórnia papierów wartościowych, skarbce dużych banków, placówki dyplomatyczne na terenach obcych państw, specjalne instytucje podległe ministerstwom obrony narodowej i spraw wewnętrznych.

Oferujemy najnowsze technologie firm:

 • PARADOX
 • SATEL
 • ELMES
 • GALAXY
 • JABLOTRON
 • DSC
 • CERBERUS
 • BONELLI SISTEMI